Bank

Alle betalinger sker ved bankoverførsel til "Kalejdoskop"s konto: reg. nr. 0146, konto nr. 0746-377-940 (Nordea).

Husk at oplyse navn og hvad der er betalt for.