Den årlige Generalforsamling 2018: 15.03, 18.30

Kære venner,

Foreningen "Kaleidoskop" inviterer hermed sine medlemmer til den årlige Generalforsamling torsdag den 15. marts 2018 kl.18.30 på adresse: Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby, Klasseværelse A210, 2.sal

 

 


Generalforsamlingensdagsorden omfatter følgende punkter:

• Valg af ordstyrer og referent
• Godkendelse af dagsorden
• Formandens beretning
• Præsentation af regnskabet for det forløbne år
• Fastsættelse af medlemskontingent
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af 4-7 bestyrelsesmedlemmer samt 2-4 suppleanter
• Valg af revisor
• Eventuelt

 

Vi håber på jeres aktiv deltagelse på Generalforsamlingen.

Mange hilsner,
Kaleidoskop

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér