Den årlige Generalforsamling 2017: 23.03, 18.30

Kære venner,

Foreningen "Kaleidoskop" inviterer hermed sine medlemmer til den årlige Generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl.18.30 på Peder Lykkes Skole, hus E, Brydes Allé 25, 2300 København S.

 

 


Generalforsamlingensdagsorden omfatter følgende punkter:

• Valg af ordstyrer og referent
• Godkendelse af dagsorden
• Formandens beretning
• Præsentation af regnskabet for det forløbne år
• Fastsættelse af medlemskontingent
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af 4-7 bestyrelsesmedlemmer samt 2-4 suppleanter
• Valg af revisor
• Eventuelt

 

Vi håber på jeres aktiv deltagelse på Generalforsamlingen.

Mange hilsner,
Kaleidoskop

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér